APD (Archiwum Prac Dyplomowych Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu)

serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią informacje, takie jak:
  • nazwiska autorów, opiekuna pracy, recenzentów,
  • recenzje,
  • ocena z pracy.

Podstawowe zasady korzystania z APD:

  • Do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) może zalogować się osoba posiadająca konto w centralnym repozytorium haseł (CAS). Do systemu logujemy się jak do systemu USOSweb
  • Student otrzymuje dostęp do systemu po zatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej przez dyrektora.
  • Użytkownicy APD mają dostęp do podstron: MOJE PRACE i KATALOG. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta.

Dokumenty do przeczytania przed rozpoczęciem pracy z APD:

Zmiana instrukcji dla studenta i opiekuna od dnia 01-06-2021 r.

Logo

Serwis przeznaczony jest dla studentów oraz pracowników dydaktycznych ANS w Elblągu.

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła zgłoś się do Administratora z legitymacją studencką.Dział IT ANS w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 3
pon-pt. w godzinach 700-1500